Jedná se zejména o recyklaci stavebního odpadu vyprodukované z demoliční činnosti. Odpad je ekologicky zpracován a třízen. Při recyklaci snižujeme prašnost skrápěním, tudíž je mobilní recyklace možná i v obydleném území. Mobilní recyklace je velmi vhodnou alternativou k odvozu materiálu na skládky a pozitivně se promítá do nákladů stavby. Z drceného materiálu se stává recyklát, který je vhodný k opětovnému použití (např. terénní úpravy, podkladový a zásypový materiál), díky čemuž nedochází k plýtvání přírodními zdroji.

Materiály, které je možné drtit:

  • beton, železobeton
  • cihly, směsný stavební odpad
  • přírodní, lomový kámen
  • asfalt
  • struska

K drcení používáme vysoce výkonný mobilní odrazový drtič RUBBLE MASTER 90GO!. V případě zájmu lze použít i třídící nástavec RUBBLE MASTER MS95GO!.

recyklace stavebního odpadu BONES s.r.o.