Naše společnost disponuje nabídkou kontejnerů o různých objemech, které využíváme k odvozu suti, odpadu a stavebních materiálů při vyklízení různých staveb.

Zajistíme kompletní servis odpadu na každém staveništi. Likvidace odpadu a odpadů klasifikovaných jako nebezpečné včetně uložení na skládku. V oblasti likvidace stavebních sutí disponujeme vlastním recyklačním zařízením. Dopravu zajišťujeme naším vozovým parkem.

Všechny naše služby provádíme s maximální šetrností k životnímu prostředí.

Provádíme:

  • dopravu sypkých materiálů
  • dopravu kameniva
  • dovoz recyklátů, písku aj.
  • odvoz a uložení sutí, zeminy, betonu, železobetonu a dřevěného odpadu
  • odvoz odpadu dle ADR
  • přepravu stavebního a jiného materiálu
  • přeprava strojů
doprava BONES s.r.o.