Demolice jsou prováděny za použití pásové techniky CATERPILLAR, demoličního drapáku, hydraulických nůžek a bouracího kladiva.
Během demolice je místo zkrápěno vodou, tím je dosaženo minimální prašnosti.

Díky tomu je demolice vhodná i v osídleném území.

Dle potřeb zákazníka provádíme vyrovnání povrchu, začištění a další konečné úpravy povrchu, rovněž i recyklaci stavebního odpadu v místě demolice.

Provádíme demolice:

  • cihlových, betonových, železobetonových, aj. stavebí
  • nízkopodlažních i výškových budov
  • průmyslových areálů
  • vojenských areálů a jiných
demolice BONES s.r.o.