SANACE

Sanování se zabývá nápravou škod, které byly způsobeny lidskou činností.

Provádíme revitalizační opatření v krajině, mezi které patří především:

» Odbahnění vodních toků a vodních ploch

» Revitalizace odvodněných ploch

» Odstraňování betonů

Díky širšímu zaměření jsme schopni přesunutí, uložení vyzdviženého materiálu případně další služeb v oblasti zemních prací.