RECYKLACE

Stěžejní činností společnosti BONES, s.r.o. je recyklace stavebních odpadů. Jedná se zejména
o recyklaci odpadů v místě uložení odpadu za pomoci mobilního odrazového drtiče.
V případě zájmu lze použít i třídící nástavec OS 80, díky kterému dochází k získání více frakcí, dle potřeby.
Při recyklaci snižujeme prašnost skrápěním, tudíž je mobilní recyklace možná i v obydleném území.

Materiály, které je možné drtit:

» beton, železobeton

» cihly, směsný stavební odpad

» přírodní, lomový kámen

» asfalt

» struska

K drcení používáme vysoce výkonný mobilní odrazový drtič Rubble Master RM80.

Vybrané specifikace stroje:

» mobilní odrazový drtič

» výkon stroje: 150 – 180 tun / hod

» velikost vstupní ho materiálu: 750 – 850 mm

» výsledná frakce: 0 – 120 mm

Třídící nástavec:

konečný produkt:      

0-16, 16-63 mm

0-32, 32-63 mm

0-63, 63-120 mm

Mobilní recyklace je velmi vhodnou alternativou k odvozu materiálu na skládky. Z drceného materiálu se stává recyklát, který je vhodný k opětovnému použití (např. terénní úpravy, podkladový a zásypový materiál), díky čemuž nedochází k plýtvání přírodními zdroji.