DEMOLICE

Společnost BONES s.r.o. se rovněž nemalou měrou zabývá kompletními demolicemi budov a jejich zázemí. Demolice jsou prováděny za použití pásové techniky CATERPILLAR, hydraulických nůžek a bouracího kladiva.

Během demolice je místo zkrápěno vodou, tím je dosaženo minimální prašnosti. Díky tomu je demolice proveditelná i v osídleném území.

Dle potřeb zákazníka provádíme vyrovnání povrchu, začištění a další konečné úpravy povrchu, rovněž
i recyklaci stavebního odpadu v místě demolice.

Provádíme demolice:

» cihlových, betonových železobetových, aj. staveb

» nízkopodlažních i výškových budov

» průmyslových areálů

» vojenských areálů

» jímek a kanalizací

» a jiných