www.BonesCB.cz

Demolice


 

Demolice jsou prováděny za použití pásové techniky CATERPILLAR, demoličního drapáku, hydraulických nůžek a bouracího kladiva.
Během demolice je místo zkrápěno vodou, tím je dosaženo minimální prašnosti.
Díky tomu je demolice vhodná i v osídleném území.
Dle potřeb zákazníka provádíme vyrovnání povrchu, začištění a další konečné úpravy povrchu, rovněž i recyklaci stavebního odpadu
v místě demolice.

PROVÁDÍME DEMOLICE:

● cihlových, betonových, železobetonových, aj. staveb

● nízkopodlažních i výškových budov

● průmyslových areálů

● vojenských areálů a jiných

 


www.BonesCB.cz